Norskutviklet digital radonmåler

Den norske teknologibedriften Corentium AS har med støtte fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet utviklet en batteridrevet digital radonmåler til bruk i privatboliger og på arbeidsplasser. Resultatet av målingene kan enkelt leses av på displayet etter kort tid. Nå håper initiativtakerne å ta markedsandeler fra tidkrevende sporfilmløsninger, og ser også et potensial utenfor Norge.

- Sporfilmen du bestiller til radonmåling har en liten plastbrikke inni til engangsbruk. Du må la den ligge i to måneder før du sender den til analyse og får resultatet i form av en beregnet gjennomsnittsverdi for hele året. En lang prosess som man slipper med vårt alternativ. Vår digitale radonmåler kan brukes mange ganger, du får presentert resultatet direkte, og det er ikke behov for analyse i etterkant, sier Erlend Bolle, Product Development Manager i Corentium.

Vår digitale radonmåler kan brukes mange ganger, du får presentert resultatet direkte, og det er ikke behov for analyse i etterkant, sier Erlend Bolle, Product Development Manager og R&D Manager Bjørn M. Sundali Corentium.

–Situasjonen i dag er at flere mennesker dør av radonstråling enn i trafikkulykker her i landet. Ca 280 årlig, mot 200 i trafikken. Tiltaksgrensen i et vanlig hus er nå halvert fra 200 Bq/m3 til 100 Bq/m3. Tall basert på 200 m3-grensen viser at 175 000 hus har for høye verdier her i landet. Tilsvarende tall for Sverige er 500 000, og i USA er det 7,5 millioner boliger med forhøyet nivå. Med halvert tiltaksgrense vil disse tallene øke betraktelig, sier Bolle og tilføyer at det ikke akkurat er noen ulempe med tanke på markedsmulighetene at alle skoler, barnehager og utleieboliger i Norge må måle radonnivå innen 1/1 2014, – og at de som er over grenseverdien må utbedres.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

Ingen kommentarer enda... Bli den første til å gi en kommentar!

Skriv en kommentar